Informatika

Sily a slabiny formálnych metód

Ako som už niekoľkokrát spomínal, vývoj softvéru je transformácia požiadaviek zákazníka na funkčný softvér. V zásade by to nemusel byť problém, ak by to nebol proces viacfázový, dlhodobý a nezúčastňovalo sa ho viacero rôznych profesií alebo tímov. Ak by sa aj pominuli všetky tieto komplikácie, tak tu ostáva ešte samotná komplikovanosť celého procesu, kde je...

Výpočtová technika vs Informatika

Môj odbor počas inžinierskeho štúdia na vysokej škole bol: Výpočtová technika a informatika. Často sme sa počas tohto 5-ročného štúdia zamýšľali nad tým, prečo nás vyučujú témy ako: stratégie tvorby algoritmov, abstraktné dátové štruktúry alebo formálne metódy (veď my sme sa predsta prišli naučiť programovať! 🙂 ). A pritom vysvetlenie celého toho tkvelo v jednom...