Vždy je na výber

Hovorí sa, že medzi akciou okolia a vašou reakciou je svet, v ktorom žije váš charakter. Aspoň takto som to niekde čítal. To je ten priestor, kde je možné sa zastaviť a rozhodnúť, ako zareagujeme. Ako v živote, tak aj v práci. A aj to jedna z myšlienok knihy Fish! od Stephena Lundina o morálke...

Sily a slabiny formálnych metód

Ako som už niekoľkokrát spomínal, vývoj softvéru je transformácia požiadaviek zákazníka na funkčný softvér. V zásade by to nemusel byť problém, ak by to nebol proces viacfázový, dlhodobý a nezúčastňovalo sa ho viacero rôznych profesií alebo tímov. Ak by sa aj pominuli všetky tieto komplikácie, tak tu ostáva ešte samotná komplikovanosť celého procesu, kde je...

Fyzický vs. elektronický Scrum

Scrum, ako aj iné metódy riadenia (či už pre tím alebo osobné), vyžaduje určité nástroje na realizáciu. Zoznam, grafy a iné artefakty, ktoré sú pre beh metódy nevyhnutné. Tieto nástroje môžu existovať vo forme elektronickej alebo fyzickej. Elektronická forma predstavuje rôzne špecializované softvéry alebo prispôsobené všeobecnejšie nástroje (Calc, Excel..), zatiaľ čo pri papierovej je to...