Kam Java nemôže, pošle OSGi II

OSGi je špecifikácia modulárneho java frameworku. Úvod k tejto téme nájdete v jednom z mojich predchádzajúcich článkov. Okrem iného som v ňom napísal, že celá OSGi aplikácia je tvorená modulmi, ktoré sa nazývajú bundle, a že tieto kusy kódu majú určitý životný cyklus. Teraz sa pozrieme presnejšie ako taký bundle vyzerá a akým životom si...