Verzionovanie s Gitom – základy

Osobne považujem používanie verzionovacieho systému vo vývoji za pomerne základnú vec (teda, ak ste sám, tak je na diskusiu, ak ste v tíme, pre mňa je to bez diskusie :)). Čas potrebný na inštalovanie, nastavenie a zaškolenie ľudí na jeho používanie je v porovnaní s prínosom, ktorý takýto systém prináša, zanedbateľný. Hneď ako prvé výhody...