Technologický dlh – nezvaný hosť

Už je to pekných pár rokov, čo vznikol článok Technologický dlh a prečo to nie je jedno. V ňom som napísal, že technologický dlhý vzniká vtedy, ak softvérovému riešeniu ostanete niečo dlžní. Jednoducho neurobíte nejakú robotu, ktorú ste mali. A robota (ako je všeobecne známe) sa sama neurobí. Odvtedy pretieklo veľa vody a ja som videl veľa projektov, veľa...