AngularJS = MVC framework pre JavaScript

SPA = Single Page Application začínajú byť čím ďalej populárnejšie. SPA tiež znamená, že sa zo server-side (napr. z PHP) presúva kód na client-side (do JavaScriptu). Ak už máte väčšie množstvo kódu, čo pre SPA už nie je nič mimoriadne, tak potrebujete systém ako ho pri zmenách a ďalšom rozrastaní udržať spravovateľný. To, čo potrebujete,...