Zvládanie komplikovaných procesov

Niekoľko rokov dozadu som mal na starosti nasadzovanie novej verzie softvéru, ktorý sme vyvíjali na produkčný server. Tento softvér predstavoval databázu, sériu programov a ďalších artefaktov a jeho nasadzovanie vždy znamenalo niekoľko desiatok krokov počnúc zálohou a končiac testovaním. Už po prvom nasadení, a pocitu stresu, ktorý nemám rád, som sa rozhodol s týmto nepohodlím...