ObrázokPred pár dňami som mal príležitosť zúčastniť sa konferencie Microsoft TechDays v Košiciach. Toto je prvý článok so zápiskami a dojmami z tejto konferencie.Konferencia je organizovaná Microsoftom a je teda hlavne o jeho technológiách. Na podobnej konferencii som bol aj pred rokom, ale to bolo tak trochu sklamanie (slabá kvalita prednášok, chaos, nevyriešená akustika). O to viac som bol milo prekvapený, ako to vyzeralo tentokrát. Vzhľadom na vstupné (0 €) to malo celkom úroveň a čas strávený tam sa oplatil. Tento článok bude o sérii 25 minútových prednášok o MS technológiách, ktoré sa konali doobeda. Neskôr pribudne aj článok o poobednajšom kemp-e Windows Azure.

Začínam v miestnosti pre správcov s Windows Server 8. Z môjho pohľadu asi najslabšia prednáška. Dozvedel som sa, že Windows 8 sa blíži a že sa bude dať spustiť v trochu grafických režimoch: Full (s Metrom), Minimal (s MMC konzolou a zopár programami) a None (len PowerShell). To sa vraj dá už aj Windows 2008 R2, ale tam je tento výber len pri inštalácii a potom sa to už nedá zmeniť, pričom pri Windows 8 to môžem zmeniť aj neskôr. Najzaujímavejší je asi režim None, pretože podľa MS ušetríte 60% aktualizácií, ktoré idú do grafických komponentov (teda máte o 60% bezpečnejší server?). Tiež na disku by to malo zaberať menej ako tretinu. Otázne ostáva, čo s takým Windowsom, keďže z MS serverov na ňom zatiaľ dokáže bežať len MS SQL Server 2012. Možno omnoho lepšia otázka: Na čo je na serveri Metro prostredie?

Presun do inej miestnosti a tam je SQL Server 2012 pre vývojárov. Nový SQL server dostáva novú podporu pre Business Inteligence v prepojení so Sharepointom. Konečným dôsledkom tejto funkcionality je, že si vie koncový používateľ vytvárať jednoducho vlastné prehľady. Nie je len jasné, ako sa to líši od súčasnej podobnej funkcionality, ktorú má analytická a reportovacia služba, napr. pre SQL Server 2005. Zaujímavejšia téma je Contained DB, čo je databáza, ktorá si so sebou vie preniesť na iný server aj serverovské objekty (napr. loginy), a preto sa dá presunúť omnoho ľahšie. Ďalej pricháda LocalDB, čo je SQL server ticho bežiaci na klientskom počítači v procese aplikácie. Asi lepšia náhrada za SQL Compact Edition. Okrem toho nejaké vylepšenia T-SQL a nový všeintegrujúci nájstroj SQL Server Data Tools.

Ostáva v rovnakej miestnosti a začína .Net 4.5. Hneď na začiatku zaujímavá správa. .Net 4.5 sa bude aktualizovať in-place. To znamená, že nahradí knižnice .Net 4.0. Samozrejme cez automatickú aktualizáciu. Takže ak máte aplikáciu pre .Net 4.0, tak skôr alebo neskôr budú knižnice frameworku vašej aplikácie zmenené. Ostáva len dúfať (a testovať), aby to aplikácii nevadilo. Inak je to vraj rýchlejšie. Napríklad vraj Garbage Collector pre server mode je úplne nový. No a okrem toho je najväčším ťahákom asynchrónne programovanie. MS chce, aby čo najviac softvéru bolo asynchrónne a robí všetko, aby ho tak vývojári písali. Napríklad pomocou kľúčových slov Async a Await vie urobiť zo synchrónnej metódy asynchrónnu. Teda programátor napíše klasickú synchrónnu metódu, v ktorej použije tieto kľúčové slova a kompilátor z nej spraví automaticky asynchrónnu – na určitom mieste ju rozsekne a zvyšok urobí ako callback po príchode asynchrónnej správy. A ešte jedna poznámka. MS dosť tlačí na vývoj Entity Frameworku. Až tak, že Linq for SQL ide do úzadia.

Presúvam sa opäť do administrátorskej miestnosti, kde je SQL Server 2012 pre administrátorov. Dozvedám sa, že pribudla nová edícia Business Inteligence a že Database Mirroring má nahradiť nová funkčnosť SQL Server AlwaysOn. A potom je to už hlavne o ColumnStore Index. To je nový typ indexu, ktorý je vraj vynikajúci na spracovanie veľkého množstva údajov určených len na čítanie (je to read-only index). Podstatou toho indexu je, že zatiaľ čo klasický index ukladá do jednej súborovej stránky (page) údaje po riadkoch, tento ich ukladá po stĺpcoch. To umožňuje vyberať len niektoré stĺpce namiesto celého riadku. Na 100 000 000 riadkov vraj zníženie z 1,4 min. pri klasickom clustrovanom indexe na 2 sekundy. Podľa slov prednášajúceho na tom pracovalo 20 ľudí 3 roky a Oracle povedal, že sa to nedá spraviť (koniec reklamnej vsuvky).

Posledná prednáška, ktorú som ešte absolvoval bola v miestnosti Teach & Grow a bola o Microsoft Certifikátoch. Dozvedel som sa, že Microsoft má dve kategórie certifikátov: pre Office produkty a pre ostatné IT produkty. Z tých prvých sú len 3 úrovne, pričom skúšky sú hlavne praktické. V druhom prípade je úrovní 6 a posledné 2 sú už aj so školeniami. Predposledná úroveň končí takzvaným Lab-from-Hell, kde vás zatvoria do miestnosti s problémovou zostavou počítačov a vy máte za určitý čas problém odstrániť a všetko zfunkčniť.

Poslednú polhodinovú prednášku som vymenil za dlhšiu prestávku na obed, po ktorej nasledoval Windows Azure Kemp, o ktorom ale v nasledujúcom článku. Z MS si u mňa touto akciou opravili pošramotenú povesť organizátorov konferencií. Nie že by nebolo ešte stále čo vylepšovať (akustika je stále slabšia, nedarí sa vždy držať harmonogram a niektorí prednášajúci by si mali najprv usporiadať myšlienky, než idú pred publikum), ale už to aspoň nebol čas, ktorý sa dal ľahko stráviť užitočnejšie…