ObrázokMS SQL Server 2005 je pomerne veľký a zložitý kus softvéru. Okrem základnej funkcionality databázového stroja, ktorý sa môže profilovať a nastavovať, obsahuje ešte pridružené služby na reportovanie, integráciu dát a analýzu. Okrem toho má vyvedené rozhrania na rôzne strany, a tak okrem štandardného prijímania dát cez zdieľanú pamäť alebo TCP spojenie dokáže zverejniť sieťové služby a odosielať e-maily. Celý ten kolos sa musí vedieť nastavovať, ladiť a diagnostikovať. A to nie je vôbec jednoduchá činnosť. Aj preto už v základnom balíku, ktorý sa nainštaluje s SQL serverom, máte niekoľko programov, ktoré túto úlohu pomáhajú zvládať.

Prvý nástroj je najmocnejší zo všetkých a má názov Microsoft SQL Server Management Studio. Pomocou tohto nástroja viete pracovať hlavne s databázovým strojom (database engine), ale zvláda tiež niektoré konfiguračné úlohy ako je nastavovanie Database Mail alebo správa SQL agenta. Jeho hlavnou úlohou je ale práca s databázami, tabuľkami, ladenie dotazov. Okrem okna na písanie dotazov tu máte grafický návrhár dotazu alebo štruktúry databázy (nadizajnované veci sa dajú samozrejme vyskriptovať do súborov). Pozor: V produkčnej prevádzke by ste nemali nad tabuľkou používať príkaz Open Table, pretože to otvorí s update cursor-om, čo znamená ľahké prepísanie produkčných údajov.

Druhý nástroj v poradí má názov Business Intelligence Development Studio. Na rozdiel od MS SQL Server Managament Studio, ktoré je postavené na Visual Studio Shell-y, tento nástroj je vlastne inštalácia Visual Studia + potrebných šablón. Jeho hlavnou úlohou je vytvárať dáta pre reportovaciu, integračnú a analytickú službu. Pod dátami myslím súbory, ktoré sú tieto služby schopné spracovať a na základe nich konať. Je to teda hlavne vývojársky nástroj.

Tretím je SQL Server Configuration Manager. Je to program na zapínanie a vypínanie služieb a protokolov. Nič viac a nič menej. Je teda dobrý napríklad, ak chcete zastaviť celý server. Alebo ak chcete povoliť TCP komunikáciu, ktorá je vo východiskovom nastavení zakázaná.

Pravdepodobne pod paľbou kritiky ohľadom bezpečnosti sa zrodil nástroj SQL Server Surface Area Configuration. Jeho názov je naozaj príslovečný, pretože sa stará o povrch, teda vonkajšie rozhranie servera. Je to nástroj, ktorého hlavnou úlohou je podľa dokumentácie a popisov, ktoré obsahuje, zakazovať služby a funkčnosti servera (aj keď rovnako ľahko ich vie aj povoľovať). Mal by sa spúšťať po inštalovaní na kontrolu a vypnutie toho, čo nie je potrebné. Okrem vypnutia/zapnutia služieb (mierne prekrytie funkcionality s predchádzajúcim nástrojom) v ňom, viete vypínať/zapínať funkčnosti databázového stroja, ako napríklad Ad hoc Distributed Queries, Common Language Runtime Integration (CLR), Dedicated Administrator Connection (DAC), Database Mail a pod. Len dodám, že má aj svoj command-line dvojča s menom sac. Je zaujímavé, že tento nástroj sa objavil vo verzii 2005 a vo verzii 2008 opäť zmizol (jeho funkčnosť sa zaintegrovala do iných).

Ďalším pomocníkom, ktorý stojí za slovo, je SQL Server Profiler. Ako jeho názov napovedá, je určený na profilovanie. Je to v podstate len nadstavba grafického rozhrania nad funkcionalitou SQL trace, ktorá je obsiahnutá v databázovom stroji. Jeho hlavnou úlohou je konfigurovať vytváranie takýchto SQL trace-ov, ktoré predstavujú výsledok profilovania dotazov.

Ak už máte nejaký SQL trace vytvorený, tak ho potrebujete spracovať a na to je tu Database Engine Tuning Advisor. Opäť celkom intuitívny názov, ktorý napovedá, že tento nástroj je na analýzu toho, čo sa deje v SQL serveri a odporúčanie, čo by sa dalo vylepšiť. Ako vstup môže byť SQL trace alebo T-SQL dotaz. Okrem toho vie nástroj simulovať Load testy, a pritom do výstupných súborov zapisovať info o deadlock-och a dotazových plánoch (query plan).

Siedmym nástrojom v poradí je SQLcmd. Je to command-line nástroj na spúšťanie T-SQL dotazov. To samo o sebe je dosť, pretože umožňuje efektívnu automatizáciu. Okrem toho umožňuje spojenie cez Dedicated Administrator Connection, čo môže byť nástroj poslednej záchrany pri preťaženom serveri.

Posledný, ôsmi program je BCP. Je to opäť command-line nástroj, ktorý je hlavne určený na export a import údajov zo súborov. Zvláda obyčajné textové súbory, ako aj XML súbory. Okrem toho vie vyexprotovať výsledok T-SQL dotazu.

 

Takže ešte jedno zhrnutie ako bodka na záver.

Nástroje pre vývoj:

  • Microsoft SQL Management Studio – stavba databázy, písanie dotazov

  • Business Intelligence Development Studio – súbory pre reportovaciu, integračnú a analytickú službu

Nástroje na konfigurovanie:

  • SQL Server Configuration Manager – zapínanie a vypínanie služieb a protokolov

  • SQL Server Surface Area Configuration – zapísanie a vypínanie služieb a rôznych funkcií databázového stroja

  • Microsoft SQL Management Studio – logy, nastavovanie SQL agenta, database mail …

Práca so štruktúrou databázy a údajmi:

  • Microsoft SQL Management Studio – stavba databázy, písanie dotazov

  • SQLcmd – spúšťanie skriptov na príkazovom riadku

  • BCP – export a import údajov zo súborov

Ladenie:

  • SQL Server Profiler

  • Database Engine Tuning Advisor