Enterprise JavaBeans alebo Java server v praxi

Niekedy vie byť programovanie nudné. Napríklad vtedy, ak programujete už tretí informačný systém v rade. Je to všetko podobné. Má to vedieť načítať údaje, zobraziť ich a umožniť ich zmeniť. Tie isté problémy a podobné riešenia. Niekto to ale urobiť musí. Musí napísať tú časť, ktorá vyčítava údaje, tú, ktorá ich ukladá, aj ten zložitý...