Infraštruktúra ako skladačka

Svet IT je neustále v pohybe. Je v pohybe, lebo sa neustále snaží splniť nové a nové požiadavky, ktoré sú na neho kladené. A pritom si pravidelne vytvára problémy, ktoré sa v ďalšom vývoji snažím riešiť. Medzi takéto problémy patrí napríklad možný rozdiel medzi vývojárovým a produkčným prostredím (kto by nepoznal známu vetu: „Ale na mojom počítači to ide.“), alebo komplexnú...