Web + MVC + Microsoft = ASP.NET MVC

Ako všetko vo svete IT, aj jedna z jeho najdôležitejších častí – web – sa posúva neustále dopredu. Nedá sa to ignorovať, pretože nová doba vždy prináša nové možnosti, ale aj nové hrozby. A ani firmy ako Microsoft to nemôžu ignorovať, a tak stále prichádzajú s novými nástrojmi, ktoré by mali lepšie spĺňať aktuálne požiadavky....