Ako si Java robí poznámky

Pokiaľ sa zúčastňujete väčšieho projektu tak je možné, že skôr alebo neskôr narazíte na problém, ktorý je veľmi bežný. Chcete serializovať/deserializovať objekty. Teda prevádzať ich údaje v pamäti na prúd bajtov (niekedy znakov) a to tak, aby ste ich v inom čase alebo na inom mieste vedeli prečítať naspäť. Ako mnohé vyspelé jazyky, aj Java...