JavaEE, Netbeans a Glassfish

JavaEE (Enterprise Edition) je jednou z edícií Java platformy. Ako už názov predpovedá, je určená do enterprise prostredia. Pre tento moment si dovolím laickú definíciu, že je to prostredie informačných systémov a obchodných procesov, kde je potrebný vysoký stupeň schopnosti aplikácie integrovať sa s inými systémami. Ak je moja definícia správna, tak si myslím, že...