Unifikácia softvérových projektov – Maven

Som toho názoru, že akýkoľvek stredne veľký alebo veľký softvérový projekt musí začať používať automatizáciu, inak je odsúdený na problémy. Pod pojmom automatizácia mám na mysli, že opakujúce sa kroky nebudú vykonávané manuálne, ale pomocou softvérového nástroja, resp. určité úkony sa začnú diať automaticky bez toho, aby ich musel ručne spúšťať človek. Nástrojov, ktoré sa...