Asynchrónne správy alebo Reactive Extension

Asynchrónne programovanie je dnes už bežná vec. Množstvo spracovaných údajov sa zväčšuje. Čas na ich spracovanie má byť čo najkratší. Zároveň je už dnes komunikácia po sieti úplne bežná, a to je jedno z najčastejších asynchrónnych operácií vôbec. Bola len otázka času než sa začnú objavovať metódy, knižnice a frameworky, ktoré budú brať asynchrónne programovanie ako základ ich...