ObrázokV IT svete je to bežný pojem. Niekto hľadá programátora seniora a niekto iný je za seniora považovaný. Nehovorím tu samozrejme o človeku v dôchodkovom veku. Hovorím tu o type ľudí, ktorí by mali zvládať väčšie množstvo zodpovednosti. Najčastejšie sa berie do úvahy množstvo skúseností, ktoré majú. Dokonca, vzhľadom na nedostatok ľudí v odbore, to začína byť jediné určujúce kritérium, ktoré stačí splniť, aby človeka takto označili. Ono to ale nikdy nie je také jednoduché. Byť seniorom.

Skúsenosti naozaj nestačia. Sú nevyhnutnou, ale nie dostačujúcou podmienkou. Tých predpokladov, ktoré senior musí splniť, je viac. Ako to vidím ja:

1. Mať skúsenosti – je to to najjednoduchšie a najčastejšie používané kritérium. Aj tu ale treba povedať, že jeden jazyk/knižnica/framework nestačí bez ohľadu na počet rokov, koľko v ňom človek robí. Aspoň dva odlišné jazyky (OOP vs prototypovy alebo kompilovaný vs skriptovací). Aspoň niekoľko rôznych knižníc/frameworkov. Aspoň dve rôzne databázové systémy. A tak ďalej.

Prečo toho treba viac? Pre chápanie širšej reality. To nás učí zovšeobecňovať fakty, ktoré sú spoločné a zároveň hľadať unikátne odlišnosti. Pretože žiadny jazyk, framework, databáza nie je vhodné riešenie pre všetky problémy. Byť seniorom znamená mať paletu rôznych nástrojov, z ktorých sa vyberá ten najvhodnejší.

2. Učiť sa – senior nemôže zastať. V momente, keď tak spraví, začne ho zvyšok IT sveta predbiehať. Učenie sa neznamená, že keď programátora zaradia na projekt, kde sa používa technológia, ktorú nepozná, tak si naštuduje minimum, aby na tom projekte vedel existovať. Učenie znamená proaktívne vyhľadávanie informácií a experimentovanie s novými nástrojmi. Nehovorím, že by človek mal sedieť každý večer za knihou, ale ak sa nové veci učí len, ak ho k tomu prinúti situácia, tak to je málo. Byť seniorom znamená učiť sa, aby človek seniorom mohol ostať aj naďalej.

3. Cítiť zodpovednosť – za svoju prácu a za svoj projekt. Senior nenechá nedokončený kód s TODO poznámkou, lebo sa mu to nechce doriešiť. Alebo sa vykašle na písanie dokumentácie či testovanie, lebo je to nuda. Senior si uvedomuje, že pod prácou, ktorú odovzdáva je napísané jeho meno a že podľa toho bude posudzovaný. A že je za seniora pokladaný, a preto nikto nepočíta s tým, že po ňom bude potrebné dokončovať veci. Byť seniorom znamená prácu dokončovať podľa dohodnutých pravidiel.

4. Spolupracovať – senior necíti zodpovednosť len za svoju prácu, ale aj za svojich mladších kolegov. Zažil som ľudí, ktorí boli označovaní za seniorov a na otázky alebo žiadosti o pomoc od mladších kolegov reagovali slovami ako „Pozri si kód.“, „Nemám čas.“ alebo „Ja som si to musel študovať sám, aj ty musíš.“ Seniori na projekte nie sú len preto, aby navrhli architektúru a napísali kód. Sú tam aj ako mentori menej skúsených kolegov. Sú tí, ktorí mačetou presekávajú cestu a potom tým slabším hráčom v tíme ukážu ako sa mačeta používa. Nešťastie takýchto nespolupracujúcich seniorov je, že vychovávajú ďalších nespolupracujúcich seniorov. Byť seniorom znamená cítiť zodpovednosť za to, ako sa správam k svojim kolegom.

5. Pracovať efektívne – senior si musí dokázať zorganizovať prácu. Skôr alebo neskôr príde moment, keď sa na neho zosype viac úloh naraz a on musí vedieť určiť prioritu. Musí sa tiež naučiť zvládať prerušenia práce a vedieť sa sústrediť. Byť seniorom znamená nebyť stratený v množstve práce a vždy robiť to, čo je najdôležitejšie.

Nie je toho málo na to, aby bol človek seniorom. A to ešte stále nie je všetko. Nedá mi nespomenúť emočnú vyrovnanosť. Neviem či som to správne pomenoval, ale je to schopnosť neprenášať vlastné (negatívne) emócie do projektu a na ostatných. Senior je v projekte vzor a ak je nahnevaný, nevrlý alebo depresívny, prenáša sa to na jeho bezprostredné okolie. Profesionál dokáže pracovať bez nejakého silného emočného náboja aj keď neprežíva ľahké obdobie.

Toto sú základné podmienky, ktoré vytvárajú filter, podľa ktorého viete hodnotiť ľudí okolo seba. Tých kritérií je dosť veľa, a tak sa vám môže stať, že tých seniorov bude zrazu akosi menej. Poznávacím znamením seniora je aj to, že ak ho umiestnite do ľubovoľného projektu, skoro určite dôjde k zlepšeniu daného projektu (pravdepodobne v oblasti, ktorá mala doteraz značné rezervy). Správny senior totiž vie rozpoznať problémové oblasti a zabrať tam, kde je treba. Aj o tom to je. Byť seniorom.