ObrázokHovorí sa, že prekliatím IT odboru je, že z dobrých programátorov (administrátorov, testerov…) sa stávajú zlí lídri. Často človek, ktorý vyniká vo svojej profesii, je posunutý na úroveň, kde má ľudí riadiť s tým, že jeho profesné znalosti zabezpečia, aby to robil dobre. To je ale z veľkej časti omyl. Profesné znalosti sú dobrý základ,ale líderstvo je povolanie, ktoré predstavuje iné zodpovednosti, a teda aj vyžaduje iné zručnosti. Prehliadku toho, čo by líder mal vedieť, predstavuje kniha Ako vedú úspešní lídri od Briana Tracyho.

Hneď na začiatku musím povedať, že vás kniha nenaučí byť dobrým lídrom. Na niečo také je jednoducho 168 strán málo. Ale predstavuje prehľad toho, čo by ste sa ako líder mali naučiť. A obsahuje tiež mnoho otázok. Je to možno zvláštne, lebo od kníh sa skôr očakávajú odpovede ako otázky, ale v tomto prípade to vôbec nie je na škodu. Ak ste sa zrazu ocitli v roli lídra, začali pracovať a máte pocit, že nejde všetko tak, ako by ste si predstavovali, ale neviete, kde je problém, dobre nasmerovaná otázka vám vie napovedať. Taká otázka dokáže celkom jednoducho rozbiť stereotyp, rozhýbať mozgové bunky a prebudiť inteligenciu. Je to ale na vás, či sa prinútite hľadať reálne odpovede na to množstvo otáznikov, ktoré kniha obsahuje.

Celou knihou a všetkými preberaným oblasťami sa tiahne myšlienka, že ako líder musíte vedieť svoju prácu robiť lepšie, ako ste ju robili doteraz. Je to preto, lebo od výsledkov vašej práce závisí aj výsledok práce vašich podriadených. Ak budete pracovať chaoticky, vaši podriadení budú stratení. Ak budete pracovať neefektívne, vaši podriadení budú tiež podávať slabý výkon. Ak nebudete vedieť komunikovať a riešiť problémy, skôr alebo neskôr váš tím/firmu čaká koniec

Brian vymenováva 7 zručností lídra:

 1. vízia – musíte vedieť, kam idete, lebo vy stojíte za kormidlom
 2. odvaha – prekračovať hranice, skúšať nové veci, byť pripravený aj na zlyhanie (a ponaučenie z neho)
 3. integrita – dodržať všetky sľuby, ktoré dáte (sebe aj iným); veľmi dôležitá vlastnosť, na ktorú sa často zabúda
 4. pokora – byť si vedomý, že neviete všetko; schopnosť potláčať vlastné ego
 5. pohľad dopredu – schopnosť predvídať to, čo príde
 6. zacielenie – sústredenie sa na dôležité veci; ak to dokážete, budú tak konať aj vaši podriadení
 7. spolupráca – líder nikdy nepracuje sám ale v spoločnosti ľudí; musíte vedieť spolupracovať, inak ste straten

Práca s ľudmi je vlastne hlavným odlíšením líderskej pozície od klasickej profesnej. Nie je to len o väčšej zodpovednosti a väčšom rozhľade. Ak ste doteraz boli zvyknutý fungovať v kolektíve, tak odteraz úspech alebo nezdar tohoto kolektívu závisí od vašich schopností spolupracovať. Aj preto sú tri kapitoly v knihe osobitne určené práci s ľudmi: ako hľadať šikovných podriadených, ako vytvárať fungujúce tímy a ako komunikovať.

V závislosti od situácie môže byť líder zároveň aj manažérom (rozdiel medzi tými dvoma v skratke je, že prvý vytvára prostredie na prácu tímu, ale necháva ho pracovať viac-menej samostatne, ten druhý tím priamo riadi). Ak váš tím vyžaduje manažment, Brian napríklad vymenováva 7 úloh, ktoré ho predstavujú (a ku každej pridáva obsah o tom, prečo je dôležitá a ako na to):

 1. plánovanie
 2. organizovanie
 3. riadenie ľudských zdrojov
 4. delegovanie
 5. dohľad
 6. meranie
 7. reportovanie

Veľa IT firiem vzniklo tak, že ich založil jednotlivec alebo skupina a postupne sa firma rozrastala a priberala nových zamestnancov. Som presvedčený, že pre každú takúto firmu a jej zakladateľa existuje bod zlomu. Bod, v ktorom už musí ten dotyčný zakladateľ prestať programovať, administrovať, testovať a musí začať plniť povinnosti lídra. Každá firma má ten bod na krivke rastu niekde inde ale určite tam niekde je. Nešťastím mnohých firiem je, že ten bod zlomu prejdu bez zmeny a pokračujú v zaužívanom postupe s narastajúcimi problémami a klesajúcou efektivitou. Rozpoznať takýto bod a uvedomiť si, že je čas odložiť kladivo a lopatu (obrazne povedané) a začať robiť dôležitejšiu robotu, je veľmi ťažké. Ale ak k tomu dôjde, zrazu sa môžete dostať (ako zakladateľ) do neznámej oblasti líderstva, kde už len sotva viete uplatniť zručnosti, ktoré ste mali doteraz. V takom prípade vám vedia pomôcť knihy ako je napr. Ako vedú úspešní lídri, aby vám začala otvárať obzory a naštartovala vás na novej ceste.

Knihu poskytlo internetové kníhkupectvo http://www.upbook.sk.