ObrázokDá sa povedať, že Silverlight (SL) je jedným z väčších Microsoft (MS) projektov. Minimálne v oblasti vývoja pre internet nebolo možné, aby ste sa na neho po nejakom čase nenarazili. V čase, keď ho MS rozbiehal, tvrdil, že je to riešenie pre Rich Internet Application (RIA) a zároveň multiplaforma. Napriem tomu, že to spočiatku vyzeralo, že sa ho podarí pretlačiť medzi širokú verejnosť, nie je ani tak dávno, čo MS vydalo správu, v ktorej tak trochu cúvol. Prečo Silverlight neprevalcoval konkurenciu?

Silverlight začínal ako projekt s názvom WPF/Everywhere. Cieľom bolo dostať na web XAML, čo je MS značkovací jazyk spolu s JavaScriptom. To bola prvá verzia. V druhej pridal MS do Silverlightu jadro z .Net-u a umožnil tak na strane klienta v prehliadači používať .Net-ovské programovacie jazyky (hlavne C# a VB.Net). Odvtedy už Silverlight išiel cestou vylepšovania a dopĺňania tohto frameworku. V podstate je to taká podmnožina .Net s funkcionalitou orientovanou na prezentovanie údajov v prehliadači. Ani posledná verzia nemá napríklad žiadne triedy na prácu s databázou. MS tlačí na to, aby boli v Silverlighte písaní len tenkí klienti, ktorí si údaje ťahajú z nejakého back-endu (napríklad z Windows Azure). Okrem webu sa SL (spolu s frameworkom XNA) stal hlavnou platformou pre Windows Phone, čo je nový nástupca Windows Mobile.

Spočiatku to vyzeralo, že používanie SL sa naozaj rozbehne. MS zainvestoval do propagácie a niekoľko veľkých stránok (napríklad www.nba.com). Okrem toho sa snažil dostať SL na rôzne platformy. Poskytol materiály Novelu, ktorý sa spolu podieľa na vývoji Mono frameworku (.Net pre Linux) a tak vznikol MoonLight (SL pre Linux). Taktiež sa snažil o kontinuálny vývoj pre platformu Mac OS. V čase, keď prišiel Silverlight (približne rok 2007), to boli jediné systémy, ktoré sa ako tak dali považovať za rozšírené. Aj trh internetových prehliadačov sa delil na 2-3 prehliadače a čo sa týka zariadení, ktoré sa vedeli pripájať k internetu, kraľoval Windows (najväčším podielom na trhu). Najbližšie roky ale priniesli zmenu. Objavil sa Android, prehliadač Chrome a prišiel iOS. A aby toho ešte nebolo málo, začala sa finalizácia HTML 5. Ale poďme pekne po poriadku.

SL funguje v prehliadačoch na báze pluginov, t.z. že prehliadač ako taký SL aplikáciu nevie spustiť. Potrebuje na to rozšírenie, ktoré vie, čo s ňou robiť. Takže to, na čom MS pri vývoji SL pracoval, boli hlavne tieto pluginy. Problém je, že potrebujete osobitný plugin pre každý prehliadač. Toto sa násobí počtom OS, na ktorých takýto prehliadač môže bežať. A aby toho ešte nebolo málo, tak musíte brať do úvahy verziu prehliadača. To, čo dostanete, je trojdimenzionálna matica, kde jeden rozmer je typ prehliadača, ďalší typ OS a posledný verzia prehliadača. V matici máte potom zapísané, či SL plugin pre túto kombináciu existuje alebo nie. Na wikipedii je táto matica zobrazená (typ a verzia prehliadača sú vložené do jedného rozmeru, aby sa to dalo zobraziť v 2D). MS si pravdepodobne povedal, že pri majoritnom Windowse a dvoch-troch prehliadačov by to mohol vývoj nejako utiahnuť s tým, že napr. s Linux-om by mu vedela pomôcť komunita.

To, čo však nasledovalo, bolo, že sa otvoril trh so SmartPhonmi a zrazu pribudli nové platformy. K tomu sa objavil Chrome a začal ukrajovať z trhového podielu ostatných prehliadačov. To všetko začalo tú maticu nepríjemne zväčšovať a tak násobiť množstvo práce na udržanie SL pri živote.

Nakoniec v roku 2011 sa pomaly začala rozbiehať štandardizácia HTML 5. HTML je štandard a v rôznych verziách je pomerne rozšírený. To všetko núti každého výrobcu prehliadača (resp. jeho renderovacieho jadra), aby si podporu pre HTML zapracoval. A tak má HTML otvorenú cestu k používaniu. Nie že by to bol proces, ktorý sa vyrieši za niekoľko mesiacov. Pravdepodobne plné zabehnutie HTML 5 nejaký čas potrvá (niekto musí aj zaškoliť vývojárov, aby ho vedeli používať), ale skôr alebo neskôr príde. A hlavne má každá spoločnosť/komunita, ktorá pracuje okolo webu, vlastnú motiváciu HTML 5 používať namiesto toho, ako je to pri SL, kde hlavným motorom pre všetko je Microsoft.

Ak by to nebolo jasné z toho, že zatiaľ posledná verzia SL sa zverejňovala s určitými problémami (nebolo jasné, kedy bude finálna verzia vlastne zverejnená) tak to, že sa zatiaľ žiadna verzia 6 neplánuje je dostatočný dôkaz, že MS pre SL zatiahol ručnú brzdu. Ak by toho ešte nebolo málo, tak sám Steve Balmer povedal, že MS posúva SL z pozície RIA a multiplatforma do pozície len RIA (keďže logicky sa multiplatformovosť len ťažko dá udržať) a v súvislosti s novým Windows 8 sa hovorí viac o HTML 5 + JavaScript. MS stále tvrdí, že garantuje 10 rokov podpory pre svoje produkty, ale neviem, či to sú tie správne slová pre platformu, ktorá sa ešte ani poriadne nerozbehla. Jedinou nedobytou baštou pre SL je Windows Phone, kde zatiaľ neexitujú správy o tom, že by sa malo začať používať niečo iné.. Ale rozšírenie Windows Phone nie je nejaké svetoborné a ani posledné spojenectvo s Nokiou zatiaľ nenesie svoje ovocie (MS v dnešnej dobe viac zarába na patentoch v Androide – teda na samotnom Androide – ako na svojom vlastnom smartphone).

Budúcnosť Silverlightu je otázna, pretože rôznorodosť platforiem, ktorá tu už je, sa tak ľahko nestratí a zápasiť s ňou vyžaduje naozaj veľa síl. A okrem toho je tu HTML 5, ktoré má pomerne veľké možnosti a do IT komunity sa pomaly vpije úplne samo, bez nutnosti ho nejako špeciálne tlačiť.